Uproszczona księgowość - podatkowa książka przychodów i rozchodów

Świadczymy usługę prowadzenia uproszczonej księgowości – podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Ułatwiamy naszym klientom koncentrację na istotnych działaniach biznesowych. Niech prowadzenie księgowości nie będzie już dodatkowym obciążeniem dla Ciebie - powierz to nam i skoncentruj się na rozwoju swojej działalności.

Zakres usług w ramach uproszczonej księgowości

 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów na postawie dokumentów księgowych dostarczonych przez klienta.
 • Prowadzenie ewidencji od przychodów ewidencjonowanych
 • Dokonywanie rozliczeń podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług
 • Przygotowywanie deklaracji VAT / JPK
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Wyliczanie planów amortyzacyjnych
 • Sporządzanie miesięcznych / rocznych deklaracji podatkowych
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych GUS
 • Indywidualne rozliczenie właścicieli w zakresie podatku dochodowego
 • Ewidencja przebiegu pojazdu, rejestry VAT sprzedaży i zakupu
 • Przygotowanie deklaracji PIT, VAT
 • Kontakt w imieniu przedsiębiorcy z Urzędem Skarbowym i ZUS

 

Książka przychodów i rozchodów

Uproszczona księgowość Jastrzębie Zdrój

Firma księgowa Factor z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju oferuje profesjonalne usługi z zakresu uproszczonej księgowości, skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Nasza oferta obejmuje prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR), która jest podstawą ewidencji księgowej dla firm rozliczających się w formie ryczałtu lub na zasadach ogólnych. Zapewniamy dokładne i terminowe ewidencjonowanie wszystkich operacji finansowych, co pozwala na bieżąco monitorować wyniki działalności oraz przygotowywać niezbędne deklaracje podatkowe. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu, przedsiębiorcy mogą skupić się na rozwijaniu swojego biznesu, mając pewność, że księgowość jest prowadzona rzetelnie i zgodnie z przepisami prawa.

Kompleksowe usługi w zakresie uproszczonej księgowości - KPiR

Nasza firma oferuje również wsparcie w zakresie doradztwa podatkowego, pomagając w optymalizacji obciążeń podatkowych oraz rozwiązywaniu bieżących problemów księgowych. Oferujemy kompleksowe usługi, w tym sporządzanie i składanie deklaracji VAT, PIT oraz rozliczeń rocznych, a także doradztwo w kwestiach związanych z wyborem najkorzystniejszej formy opodatkowania.

Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z naszych usług – jesteśmy przekonani, że nasza współpraca przyczyni się do sukcesu Państwa działalności.