Kancelaria Prawa Podatkowego FACTOR

specjalizuje się w prowadzeniu szeroko rozumianej
dokumentacji księgowej, podatkowej, kadrowej, zusowskiej

Sprawdź! co możemy Ci zaoferować

menu:

Historia firmy

24 Listopad 2001 r.

Powag? swojego urz?du Minister Finansw wpisuje Kancelari? Prawa Podatkowego FACTOR Fila i Wsplnicy Sp?k? z ograniczon? odpowiedzialno?ci? na list? osb prawnych uprawnionych do ?wiadczenia us?ug doradztwa podatkowego pod numerem 203.

10 Maj 2001 r.

Na bazie do?wiadcze?, maj?tku trwa?ego i warto?ci niematerialnych Kancelarii Prawa Podatkowego FACTOR, ktrej w?a?cicielk? jest Ma?gorzata Fila firma zostaje zarejestrowana pod numerem 0000011604 w Krajowym Rejestrze S?dowym w Gliwicach pod nazw?: Kancelaria Prawa Podatkowego FACTOR Fila i Wsplnicy Sp?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?.

Sp?k? jest firm? rodzinn?, udzia?owcami s?: Ma?gorzata Fila, Ilona Fila, Fryderyk Fila.

Maj 2001 r.

Ma?gorzata Fila zostaje cz?onkiem za?o?ycielem Polskiego Konsorcjum Doradczego z siedzib? w Warszawie.

Grudzie? 2000 r.

Otwarcie oddzia?u Kancelarii FACTOR w Rudzie ?l?skiej przy ulicy Niedurnego 34. Do prowadzenia biura wyznaczona zosta?a Dorota Kansy. Ze wzgl?du na bogate do?wiadczenia zawodowe Doroty Kansy oddzia? w Rudzie ?l?skiej specjalizuje si? w sprawach pracowniczych i zusowskich.

Lipiec 1999 r. - Stycze? 2002 r.

Ma?gorzata Fila zosta?je cz?onkiem Komitetu Koordynacyjnego Krajowej Izby Doradcw Podatkowych

zadanie - praca na rzecz korporacji nowego zawodu zaufania publicznego, celem Komitetu jest powo?anie organw Krajowej Izby doradcw Podatkowych. Przewodnicz?cym zosta? prof. Witold Modzelewski

Maj 1999 r.

Otwarcie nowego punktu prowadzenia dzia?alno?ci w Jastrz?biu Zdroju przy ulicy Harcerskiej 14

Kwiecie? 1999 r.

Kancelaria Prawa Podatkowego FACTOR otrzymuje ZNAK JAKO?CI na Forum Jako?ci w Katowicach.

Ma?gorzata Fila wsp?uczestniczy w za?o?eniu Jastrz?bskiego Stowarzyszenia Doradcw Podatkowych (obecnie nazywa si?: ?l?skie Stowarzyszenie Doradcw Podatkowych)

Stycze? 1999 r.

Kolejna przeprowadzka firmy, tym razem z ulicy Krokusw 7 na ulic? Astrw 11 A

W tym czasie obserwuje si? dynamiczny rozwj firmy, wzrost zatrudnienia. Osoby pracuj?ce w tym okresie tworz? trzon naszej kadry.

29 Grudzie? 1998 r.

Po zdanym egzaminie przed Pa?stwow? Komisj? Egzaminacyjna Minister Finansw przekszta?ci? wpis warunkowy Ma?gorzaty Fila na list? doradcw podatkowych na wpis ostateczny.

Pa?dziernik 1998 r.

Ma?gorzata zdaje cz??? ustn? egzaminu przed Pa?stwow? Komisj? do spraw Doradztwa Podatkowego.

Rzetelna firma

rzetelna firma big

Szybki kontakt

Jastrzębie-Zdrój
tel. +48 32 473-38-23

Ruda Śląska
tel. +48 32 342-24-00