Kancelaria Prawa Podatkowego FACTOR

specjalizuje się w prowadzeniu szeroko rozumianej
dokumentacji księgowej, podatkowej, kadrowej, zusowskiej

Sprawdź! co możemy Ci zaoferować

menu:

Historia firmy

21 wrze?nia 2011r.

Ma?gorzata Fila zosta?a wybrana na funkcj? Przewodnicz?cego Rady Nadzorczej w Oglnopolskiej Fundacji Doradcw Podatkowych. Wyboru dokonali doradcy podatkowi z wojewdztwa ?l?skiego, ktrzy powo?ali Fundacj?.

2 Lipiec 2010r.

Firma FACTOR obchodzi 20 lat swojego istnienia na rynku.

Listopad - Grudzie? 2009r.

Fryderyk Fila zamieszcza artyku? pt. Czy jednorazowy odpis amortyzacyjny stanowi pomoc de minimis?" w Jurysdykcji podatkowej numer 6/2009.

30 Wrzesie? 2005 r.

Kancelaria Prawa Podatkowego FACTOR przenosi si? do nowej siedziby w Jastrz?biu Zdroju przy ulicy Cieszy?skiej 12a.

Stycze? 2004 r.

Nadk?adem Wydawnictwa Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o. o. zostaje opublikowana ksi??ka autorstwa Ma?gorzaty Fila pt.: "Karta Podatkowa w 2004 roku".

1 Wrzesie? 2003 r.

Fryderyk Fila zostaje wybrany na cz?onka zarz?du Jastrz?bskiego Stowarzyszenia Gospodarczego. W zarz?dzie Stowarzyszenia zosta?a mu powierzona funkcja Sekretarza Zarz?du.

15 Kwiecie? 2003 r.

S?d Rejonowy w Gliwicach X Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego rejestruje zmian? wpisu do Krajowego Rejestru S?dowego dotycz?c? podwy?szenia kapita?u do kwoty

70 000,00 z?otych.

Grudzie? 2002 r. - Marzec 2003 r.

Firma FACTOR jako partner merytoryczny uczestniczy w finansowanych przez PARP programach aktywizacji studentw, absolwentw oraz kobiet do przedsi?biorczo?ci.

24 Wrzesie? 2002 r.

S?d Rejonowy w Gliwicach X Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego rejestruje zmian? wpisu do Krajowego Rejestru S?dowego. Zmiana polega na podwy?szeniu kapita?u firmy FACTOR do kwoty 50 000,00 z?otych.

5 Wrzesie? 2002 r.

Ma?gorzata Fila zostaje nominowana na cz?onka Pa?stwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego.

Rzetelna firma

rzetelna firma big

Szybki kontakt

Jastrzębie-Zdrój
tel. +48 32 473-38-23

Ruda Śląska
tel. +48 32 342-24-00