Kancelaria Prawa Podatkowego FACTOR

specjalizuje się w prowadzeniu szeroko rozumianej
dokumentacji księgowej, podatkowej, kadrowej, zusowskiej

Sprawdź! co możemy Ci zaoferować

menu:

Dzia? unijny

Opublikowano: 04-06-2013r.

Szanowni Klienci


Zarz?d Kancelarii Prawa Podatkowego Factor Fila i Wsplnicy Sp. z o.o. zwraca si? z pro?b? o przedstawienie oferty cenowej na opracowanie techniczne platformy e-learningowej w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki, Piorytet IX., wed?ug za??czonych specyfikacji.

Prosimy o przes?anie oferty do dnia 20 czerwca 2013 roku.

Osoba wyznaczona do kontaktu Ilona Fila

Za??czniki:

doc-fileZapytanie ofertowe - specyfikacja dotycz?ca platformy e-lerningowej

Dzia? unijny

Opublikowano: 10-06-2013r.

Szanowni Klienci

 

Zarz?d Kancelarii Prawa Podatkowego Factor Fila i Wsplnicy Sp. z o.o. zwraca si? z pro?b? o przedstawienie oferty cenowej na opracowanie materia?w merytorycznych z zakresu:

I.    Ekonomia

II.  Gastronomia

III. Przedsi?biorczo??

IV. Doradztwo Zawodowe

V.  "Super umys?"

na potrzeby platformy e-learningowej w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki, Piorytet IX., wed?ug za??czonych specyfikacji /pliki do pobrania.doc/

Prosimy o przes?anie oferty do dnia 25 czerwca 2013 roku.

 

Koordynator Projektu: ILONA FILA

 

Za??czniki:

doc-file Zapytanie ofertowe - specyfikacja dotycz?ca zakresu Ekonomi

doc-file Zapytanie ofertowe - specyfikacja dotycz?ca zakresu Gastronomi

doc-file Zapytanie ofertowe - specyfikacja dotycz?ca zakresu Przedsi?biorczo?ci

doc-file Zapytanie ofertowe - specyfikacja dotycz?ca zakresu Doradztwa Zawodowego

doc-file Zapytanie ofertowe - specyfikacja dotycz?ca zakresu "Super umys?"

 

 

 

Dzia? unijny

logo dzial unijny

Opublikowano: 17-07-2013r.

Szanowni Klienci

 

Zarz?d Kancelarii Prawa Podatkowego Factor Fila i Wsplnicy Sp. z o.o. zwraca si? z pro?b? o przedstawienie oferty cenowej na dostaw? sprz?tu komputerowego i biurowego w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki, Piorytet IX., Projekt PWP Cool e-school" wed?ug za??czonych specyfikacji.

 

Za??czniki:

doc-file Oglne warunki umowy
doc-file Zapytanie ofertowe

 

Prosimy o przes?anie oferty do dnia 01 sierpnia 2013 roku.
Osoba wyznaczona do kontaktu Ilona Fila Koordynator Projektu
mobile: 602 375 876

 

 

Dzia? unijny

logo dzial unijny

Opublikowano: 17-07-2013r.

Szanowni Klienci


Zarz?d Kancelarii Prawa Podatkowego Factor Fila i Wsplnicy Sp. z o.o. zwraca si? z pro?b? o przedstawienie oferty cenowej w post?powaniu:

na zakup sprz?tu AGD i Gastronomicznego jako doposa?enie pracowni praktycznej nauki zawodu modu?u gastronomicznego w Zespole Szk? nr 2, im. Wojciecha Korfantego w Jastrz?biu-Zdroju przy ul. Pozna?skiej 1

w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki, Piorytet IX., wed?ug za??czonych specyfikacji:


Za??czniki:

doc-file Zapytanie ofertowe

 

Prosimy o przes?anie oferty do dnia 02 sierpnia 2013 roku.
Osoba wyznaczona do kontaktu Ilona Fila - Koordynator Projektu
mobile: 602 375 876

 

Dzia? unijny

logo dzial unijny

Opublikowano: 12-09-2013r.

Szanowni Klienci


Zarz?d Kancelarii Prawa Podatkowego Factor Fila i Wsplnicy Sp. z o.o. zwraca si? z pro?b? o przedstawienie oferty cenowej na:

I.   ?wiadczenie us?ug doradczych dla uczestnikw projektu PWP Cool e-school";

II.  ?wiadczenie us?ug opieku?czych/edukacyjne (nadzr merytoryczny nad zaj?ciami na platformie e-learningowej
     oraz w toku zaj?? praktycznych) dla uczestnikw projektu PWP Cool e-school";

III. ?wiadczenie us?ug doradztwa zawodowego dla uczestnikw projektu PWP Cool e-school";

na potrzeby zada? w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki, Piorytet IX., dzia?anie 9.2 Podniesienie atrakcyjno?ci i jako?ci szkolnictwa zawodowego wed?ug za??czonych specyfikacji /pliki do pobrania.doc/

 

Za??czniki:

doc-file Zapytanie ofertowe - spec.ds.rozwoju zawodowego
doc-file Zapytanie ofertowe - us?ugi doradztwa zawodowego
doc-file Zapytanie ofertowe - us?ugi edukacyjne

 

Prosimy o przes?anie oferty do dnia 27 wrze?nia 2013 roku.

Koordynator Projektu ILONA FILA

 

Dzia? unijny

logo dzial unijny

Opublikowano: 13-10-2014r.

Szanowni Klienci


Zarz?d Kancelarii Prawa Podatkowego Factor Fila i Wsplnicy Sp. z o.o. zwraca si? z pro?b? o przedstawienie oferty cenowej w post?powaniu/zamwieniu:

 

  1. Przedmiotem zamwienia jest ?wiadczenie us?ug druku publikacji (dwuj?zycznej ksi??ki), opracowanej w ramach projektu PWP Cool e-school.
  2. Przez druk publikacji Zamawiaj?cy rozumie:
  • us?ugi sk?adu tekstu (sk?ad i ?amanie tekstu)
  • us?ugi drukowania i dostawy
  • drukarskie us?ugi wyka?czalnicze

 

w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki, Piorytet IX., wed?ug za??czonych specyfikacji

doc-file Zapytanie ofertowe


Prosimy o przes?anie oferty do dnia 27 pa?dziernik 2014 roku.

Osoba wyznaczona do kontaktu Ilona Fila - Koordynator Projektu

Mobile: 602 375 876

Rzetelna firma

rzetelna firma big

Szybki kontakt

Jastrzębie-Zdrój
tel. +48 32 473-38-23

Ruda Śląska
tel. +48 32 342-24-00