Kancelaria Prawa Podatkowego FACTOR

specjalizuje si臋 w prowadzeniu szeroko rozumianej
dokumentacji ksi臋gowej, podatkowej, kadrowej, zusowskiej

Sprawd藕! co mo偶emy Ci zaoferowa膰

menu:

Czy jednorazowy odpis amortyzacyjny stanowi pomoc de minimis?

Wydane za?wiadczenie o uzyskanej pomocy de minimis w zwi?zku z zastosowaniem jednorazowego odpisu amortyzacyjnego nale?y uchyli?. Celem istnienia za?wiadczenia jest fakt potwierdzenia uzyskania pomocy de minimis. ?aden organ administracji publicznej nie mo?e potwierdza? faktu nieistniej?cego. Dlatego, zgodnie z art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o post?powaniu w sprawach dotycz?cych pomocy publicznej nale?y uchyli? wydane za?wiadczenia.

Wz髍 wniosku o uchylenia za?wiadczenia o udzielonej pomocy de minimis w zwi?zku z zastosowaniem jednorazowego odpisu amortyzacyjnego.Artyku? zosta? opracowany przez Pani? Ma?gorzat? Fila Prezesa Zarz?du oraz przez Pana Fryderyka Fila Vice Prezesa Zarz?du Kancelarii Prawa Podatkowego FACTOR Fila i Wsp髄nicy Sp?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? z siedzib? w Jastrz?biu Zdroju.

Powy?szy artyku? (w tym tak?e wz髍 wniosku o uchylenie za?wiadczenia) mo?e by? cytowany, kopiowany z poszanowanie dobrych obyczaj體, d骲r osobistych oraz obowi?zuj?cego prawa z powo?aniem si? na ?r骴?o, czyli strony www.fila.com.pl oraz ze wskazaniem autora.

Rzetelna firma

rzetelna firma big

Szybki kontakt

Jastrz臋bie-Zdr贸j
tel. +48 32 473-38-23

Ruda 艢l膮ska
tel. +48 32 342-24-00