Kancelaria Prawa Podatkowego FACTOR

specjalizuje się w prowadzeniu szeroko rozumianej
dokumentacji księgowej, podatkowej, kadrowej, zusowskiej

Sprawdź! co możemy Ci zaoferować

menu:

Czy jednorazowy odpis amortyzacyjny stanowi pomoc de minimis?

Jednorazowy odpis amortyzacyjny jest pomocą systemową udzieloną przez państwo dla polskich przedsiębiorców, w ramach obowiązków państwa przy wspieraniu polskich przedsiębiorców. Każde państwo, w tym państwo polskie prowadzi politykę gospodarczą, której celem jest rozwój gospodarczy.

W tym celu korzysta z różnych form wspierania przedsiębiorców – podatki są znakomitym przykładem narzędzia polityki gospodarczej państwa. Dla nikogo nie ulega wątpliwości, że grupą, która wymaga szczególnego wsparcie jest grupa mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Przykładem pomocy systemowej jest konstrukcja podatku liniowego.

Podatki a pomocy publiczna według Komisji Europejskiej.

Komisja Europejska świadoma jest, że państwa członkowskie prowadzą politykę gospodarczą i stosują różne formy wspierania przedsiębiorczości, w tym mikro i małej przedsiębiorczości.

W tej kwestii wydała nawet Obwieszczenie Komisji w sprawie stosowania reguł pomocy publicznej do środków związanych z  bezpośrednim opodatkowaniem działalności gospodarczej, gdzie wyjaśnia relacje pomocy publicznej i pomocy systemowej z konstrukcjami podatkowymi. W punkcie 27 tegoż obwieszczenia Komisja stwierdza:

„I na koniec, logika podkreślająca pewne specyficzne przepisy związane z opodatkowaniem małych i średniego przedsiębiorców (włączając małych przedsiębiorców rolniczych) jest porównywalna do tej podkreślającej progresywność skali podatkowej."

Zgodnie z tym obwieszczeniem jednorazowy odpis amortyzacyjnych jest regułą amortyzacji, która jest narzędziem wspierania rozwoju polskich mikroprzedsiębiorstw.

Przykłady innej pomocy systemowej.

W podatkach mamy kilka przykładów pomocy systemowej:

 

Nazwa potoczna konstrukcji

Zakres podmiotowy konstrukcji

Uwagi

Kwartalnik
w podatkach dochodowych

Mali podatnicy w oraz podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą według ustaw o podatkach dochodowych

Zakres podmiotowy jest taki sam jak przy jednorazowym odpisie amortyzacyjnym

Uproszczona zaliczka
w podatkach dochodowych

Podatnicy podatków dochodowych

 

Kredyt podatkowy w podatkach dochodowych

Podatnicy w początkowej fazie swojej działalności gospodarczej

Przy tej konstrukcji ustawodawca stosuje klauzule informującą o pomocy de minimis tej samej treści co przy jednorazowym odpisie amortyzacyjnym.

Ryczałt ewidencjonowany

Zakres określa w art. 6 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym

 

Karta podatkowa

Zakres określa art. 23 ustawy o   zryczałtowanym podatku dochodowym, po spełnieniu warunków określonych w art. 25 ww. ustawy

 

Podatnik kwartalny w podatku od towarów i usług, nie będących podatnikami kasowymi

Mały podatnik w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług określony w art. 2 pkt 25

 

Podatnik kasowy
w podatku od towarów i usług

Mały podatnik w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług określony w art. 2 pkt 25

 

Tabela 2. Przykłady pomocy systemowej w polskich podatkach.

Rzetelna firma

rzetelna firma big

Szybki kontakt

Jastrzębie-Zdrój
tel. +48 32 473-38-23

Ruda ÅšlÄ…ska
tel. +48 32 342-24-00