Kancelaria Prawa Podatkowego FACTOR

specjalizuje się w prowadzeniu szeroko rozumianej
dokumentacji księgowej, podatkowej, kadrowej, zusowskiej

Sprawdź! co możemy Ci zaoferować

menu:

Czy jednorazowy odpis amortyzacyjny stanowi pomoc de minimis?

Argument za równością przedsiębiorców działających w Unii

Pojęcia pomoc publiczna oraz pomoc de minimis nie bez powodu są terminami wspólnotowymi. Jedną z naczelnych zasad Unii Europejskiej jest równość przedsiębiorców. Żaden przedsiębiorca

w Unii nie może być uprzywilejowany ponad obowiązujące wszystkich takie same przepisy oraz nie może być nadmiernie ograniczany. Dlatego też, we wszystkich krajach Unii obowiązuje takie samo znaczenie pojęcia pomocy publicznej, w tym także pomocy de minimis. Żadne państwo członkowskie nie ma prawa uznawać czegokolwiek za pomoc publiczną, co nie jest pomocą publiczną według norm unijnych.

Gdyby państwo polskie jakąś sytuację kazało uznać za pomoc de minimis to wystąpiłaby dyskryminacja polskich przedsiębiorców przez polskie państwo w stosunku do przedsiębiorców

z innych krajów członkowskich. Przedsiębiorcy z innych krajów Unii Europejskiej do wartości pomocy de minimis (dozwolonej w ciągu trzech kolejnych latach budżetowych) doliczają tylko rzeczywistą wartość pomocy de minimis wynikającą z przepisów wspólnotowych.

Argument związany z konstytucyjnością interpretacji - odesłanie do prawa wspólnotowego nie stoi w kolizji z Konstytucją RP

Podczas szukania znaczenia przepisów należy szukać takie znaczenie, które powoduje, że przepis jest konstytucyjny. Analizowane normy odsyłają do przepisów unijnych i nie powodują naruszenia norm konstytucyjnych – przecież odesłanie niczego nie rozstrzyga, tylko „przerzuca" problem na inny grunt.

Argument związany z niekonstytucyjnością interpretacji.

Uznanie, że analizowane normy mają charakter rozstrzygający poszerza pojęcie pomocy de minimis, co powoduje kolizję z Traktatem Europejskim. Gdyby sąd stwierdził, że analizowane normy mają znaczenie merytoryczne – to musiałby stwierdzić, że owe normy są sprzeczne

z Konstytucją RP. Wówczas sąd musiałby wydać orzeczenie jakby tych norm nie było w ogóle. Dlatego trzeba szukać zgodnego z Konstytucją RP znaczenia treści analizowanych norm.

Graficznie można to przedstawić w ten sposób:

Rysuneki-do-artykulu-2

Rzetelna firma

rzetelna firma big

Szybki kontakt

Jastrzębie-Zdrój
tel. +48 32 473-38-23

Ruda ÅšlÄ…ska
tel. +48 32 342-24-00