Kancelaria Prawa Podatkowego FACTOR

specjalizuje się w prowadzeniu szeroko rozumianej
dokumentacji księgowej, podatkowej, kadrowej, zusowskiej

Sprawdź! co możemy Ci zaoferować

menu:

Czy jednorazowy odpis amortyzacyjny stanowi pomoc de minimis?

Zgodnie z art. 91 ust. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej ratyfikowana umowa międzynarodowa (jaką jest Traktat Europejski) jest ważniejsza niż polska ustawa. Również zgodnie z art. 91 ust. 3 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej Rozporządzenie Rady oraz Rozporządzenie Komisji Europejskiej mają pierwszeństwo przed polską ustawą.

„1. Ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy".

„2. Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową".

„3. Jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej organizację międzynarodową, prawo przez nią stanowione jest stosowane bezpośrednio, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami".

/Zob.: Wyciąg z Konstytucji RP, Rozdział III Źródła prawa, art. 91/

Wniosek:

Odpowiadając na pytanie, czy analizowane normy mają charakter rozstrzygający czy charakter odsyłający (informacyjny), to odpowiedź brzmi:

Analizowane normy mają charakter odsyłający (informacyjny), zatem niczego nie wnoszą do polskiego porządku prawnego.

Rzetelna firma

rzetelna firma big

Szybki kontakt

Jastrzębie-Zdrój
tel. +48 32 473-38-23

Ruda ÅšlÄ…ska
tel. +48 32 342-24-00