Kancelaria Prawa Podatkowego FACTOR

specjalizuje się w prowadzeniu szeroko rozumianej
dokumentacji księgowej, podatkowej, kadrowej, zusowskiej

Sprawdź! co możemy Ci zaoferować

menu:

Czy jednorazowy odpis amortyzacyjny stanowi pomoc de minimis?

W teorii prawoznawstwa wyróżnia się różne podziały przepisów prawa. Jednym z kryteriów jest podział na przepisy merytoryczne oraz przepisy, które odsyłają.

Przepisy merytoryczne zawierają jakąś treść, wnoszą coś do porządku prawnego. Przykładowo, przepisem merytorycznym jest przepis, który rozstrzyga wysokość stawki podatkowej lub określa co jest podstawą opodatkowania.

W ustawach występują także przepisy odsyłające, które nic nowego nie wnoszą do porządku prawnego. Ich celem jest eliminowanie w przepisach pojęć już zdefiniowanych w innych ustawach lub innych gałęziach prawa. Przykładem takiego przepisu jest art. 2 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który sam nie tworzy na nowo pojęcia „gospodarstwo rolne", tylko korzysta z pojęcia już wyjaśnionego w ustawie o podatku rolnym.

„Ilekroć w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne
w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym."

/zob. art.2 ust.4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych/

Analizowane normy również są przykładem przepisów odsyłających. Jednorazowy odpis amortyzacyjny jest pomocą de minimis, ale tylko wtedy, jeśli mieści się w zakresie określonym

w przepisach wspólnotowych obowiązujących w Polsce w sposób bezpośredni.

Rzetelna firma

rzetelna firma big

Szybki kontakt

Jastrzębie-Zdrój
tel. +48 32 473-38-23

Ruda ÅšlÄ…ska
tel. +48 32 342-24-00