Kancelaria Prawa Podatkowego FACTOR

specjalizuje si臋 w prowadzeniu szeroko rozumianej
dokumentacji ksi臋gowej, podatkowej, kadrowej, zusowskiej

Sprawd藕! co mo偶emy Ci zaoferowa膰

menu:

Czy jednorazowy odpis amortyzacyjny stanowi pomoc de minimis?

W teorii prawoznawstwa wyr?nia si? r?ne podzia?y przepis體 prawa. Jednym z kryteri體 jest podzia? na przepisy merytoryczne oraz przepisy, kt髍e odsy?aj?.

Przepisy merytoryczne zawieraj? jak?? tre??, wnosz? co? do porz?dku prawnego. Przyk?adowo, przepisem merytorycznym jest przepis, kt髍y rozstrzyga wysoko?? stawki podatkowej lub okre?la co jest podstaw? opodatkowania.

W ustawach wyst?puj? tak?e przepisy odsy?aj?ce, kt髍e nic nowego nie wnosz? do porz?dku prawnego. Ich celem jest eliminowanie w przepisach poj?? ju? zdefiniowanych w innych ustawach lub innych ga??ziach prawa. Przyk?adem takiego przepisu jest art. 2 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od os骲 fizycznych, kt髍y sam nie tworzy na nowo poj?cia 刧ospodarstwo rolne", tylko korzysta z poj?cia ju? wyja?nionego w ustawie o podatku rolnym.

処lekro? w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne
w rozumieniu przepis體 ustawy o podatku rolnym."

/zob. art.2 ust.4 ustawy o podatku dochodowym od os骲 fizycznych/

Analizowane normy r體nie? s? przyk?adem przepis體 odsy?aj?cych. Jednorazowy odpis amortyzacyjny jest pomoc? de minimis, ale tylko wtedy, je?li mie?ci si? w zakresie okre?lonym

w przepisach wsp髄notowych obowi?zuj?cych w Polsce w spos骲 bezpo?redni.

Rzetelna firma

rzetelna firma big

Szybki kontakt

Jastrz臋bie-Zdr贸j
tel. +48 32 473-38-23

Ruda 艢l膮ska
tel. +48 32 342-24-00