Kancelaria Prawa Podatkowego FACTOR

specjalizuje się w prowadzeniu szeroko rozumianej
dokumentacji księgowej, podatkowej, kadrowej, zusowskiej

Sprawdź! co możemy Ci zaoferować

menu:

Dlaczego doradca?

Doradca podatkowy mo?e by? godnym zaufania partnerem jest bowiem zobowi?zany:

  • stale podnosi? swoje kwalifikacje
  • post?powa? zgodnie z przepisami prawa i z zasadami etyki zawodowej
  • zachowa? w tajemnicy fakty i informacje, z ktrymi zapozna? si? w zwi?zku z wykonywanym zawodem
  • umieszcza? na sporz?dzonych przez siebie pismach, zeznaniach i deklaracjach w?asne dane identyfikacyjne,
  • p?aci? obowi?zkowe ubezpieczenie od odpowiedzialno?ci cywilnej

Czytaj więcej...

Dlaczego warto korzysta? z us?ug Kancelarii?

Nasza Kancelaria ?wiadczy swoje us?ugi od ponad 20 lat. W tym czasie nabyli?my do?wiadczenie w zakresie:

  1. w prowadzeniu ksi?gowo?ci i rozlicze? podatkw,
  2. w prowadzeniu rozlicze? kadrowych i zusowskich,
  3. w prowadzeniu dotacji samorz?dowych, krajowych oraz unijnych,
  4. w prowadzeniu post?powa? podatkowych, zusowskich.

Czytaj więcej...

Czy jednorazowy odpis amortyzacyjny stanowi pomoc de minimis?

Zdaniem Kancelarii jednorazowy odpis amortyzacyjny nie stanowi pomocy de minimis.

W zwi?zku z tym stosuj?c jednorazowy odpis amortyzacyjny nie trzeba wnioskowa? do ?adnego organu administracji publicznej o wydanie za?wiadczenia o wysoko?ci udzielonej pomocy de minimis w zwi?zku z zastosowaniem jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. Pogl?d ten zosta? ju? zaprezentowany szerokiemu gronu m.in. doradcom podatkowym, pracownikom organw podatkowych i skarbowych oraz judykaturze w Jurysdykcji Podatkowej nr 6/2009 (Listopad-Grudzie? 2009).

W niniejszym artykule pragniemy zaprezentowa? ten pogl?d polskim przedsi?biorcom. Poni?ej prezentujemy stanowisko Kancelarii w tej kwestii.

Czytaj więcej...

Rzetelna firma

rzetelna firma big

Szybki kontakt

Jastrzębie-Zdrój
tel. +48 32 473-38-23

Ruda Śląska
tel. +48 32 342-24-00