Kancelaria Prawa Podatkowego FACTOR

specjalizuje się w prowadzeniu szeroko rozumianej
dokumentacji księgowej, podatkowej, kadrowej, zusowskiej

Sprawdź! co możemy Ci zaoferować

menu:

Biuletyn informacyjny

Szanowni Klienci,  

Pozwalamy sobie przypomnieć obowiązujące terminy oraz zasygnalizować istotne zmiany, które czekają nas w przyszłym roku.


I. Terminy:

- na 31 grudnia sporządzamy remanenty towarów i materiałów, ich wycenę dokonujemy w ciągu 14 dni

- do 21 stycznia wpłacamy miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy za miesiąc grudzień

- do 21 stycznia zmieniamy formy podatkowe w CEiDG

- do 31 stycznia składamy PIT-28 z ryczałtowych przychodów

- do 31 stycznia przesyłamy do Urzędów Skarbowych PIT-4, PIT-11, PIT-8C

- do 20 lutego oświadczenie o wyborze i wysokości zaliczki uproszczonej 1/12 w podatku dochodowych

- do 28 lutego zaświadczenia dla emerytów

- do 31 marca opłaty paliwowe i środowiskowe

 

II. Zmiany w prawie podatkowym

- termin zeznań rocznych składamy pomiędzy 15 lutym, a 30 kwietnia tylko elektronicznie

- ograniczenie kosztów eksploatacji samochodów osobowych do 75% wydatków

- ograniczenie raty leasingowej przy samochodach osobowych o wartości 150 000 zł lub 225 000 zł samochodach elektrycznych, ograniczenie dotyczy również ubezpieczeń

- ograniczenie do 20% wydatków ponoszonych przy eksploatacji samochodów osobowych nie wprowadzonych do ewidencji środków trwałych – nie trzeba prowadzić ewidencji przebiegu

- osoby prawne, które nie przekroczyły przychodów w wysokości 1 200 000 € będą płacić podatek dochodowy w wysokości 9% z tym, że dla zaliczek stasowana będzie stawka 19% w ciągu roku

- emeryci i renciści do końca grudnia składają do ZUS oświadczenie, że rezygnują z otrzymania
PIT-40 i będą sami składać zeznania roczne

- minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia wynosi 2 250,00 zł miesięcznie i wzrosło o 7,1%; natomiast stawka minimalna godzinowa wynosić będzie 14,70 zł

- wiele zmian nastąpi w przepisach regulujących opodatkowanie powiązań kapitałowych i rodzinnych oraz w dokumentacji cen transferowych. Problem wystąpi w spółkach kapitałowych, w których transakcje ze stronami powiązanymi przekraczają kwoty 10 000 000 zł w roku podatkowym  

- zaostrzone zostały przepisy w przypadku stosowania optymalizacji podatkowych

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji, zapraszamy do Kancelarii na indywidualne konsultacje.

III. Zwiększenie obowiązków w zakresie prowadzenia dokumentacji podatkowej (stosowanie nowych druków – dodatkowych rejestrów, skracanie terminów sprawozdań, stosowanie elektroniki co związane jest zakupem nowych programów) zmusiło nas do dokonania weryfikacji cenników za wykonanie usługi. Wartość niektórych usług zwiększy się średnio o 8%. Natomiast pojawią się nowe pozycje w cenniku, w szczególności związanych z obsługą portali różnych.

W miesiącu styczniu ustalimy plan spotkań konsultacyjnych związanych ze zmianami przepisów i zwiększenia się obowiązków sprawozdawczych.


                                                                                                                       Zarząd Kancelarii Prawa Podatkowego Factor

 

Rzetelna firma

rzetelna firma big

Szybki kontakt

Jastrzębie-Zdrój
tel. +48 32 473-38-23

Ruda ÅšlÄ…ska
tel. +48 32 342-24-00