Kancelaria Prawa Podatkowego FACTOR

specjalizuje się w prowadzeniu szeroko rozumianej
dokumentacji księgowej, podatkowej, kadrowej, zusowskiej

Sprawdź! co możemy Ci zaoferować

menu:

"e-sk?adka nowy wymiar rozlicze?"

"e-sk?adka - nowy wymiar rozlicze?"

Od 01 stycznia 2018 roku ulegaj? zmianie zasady rozlicze? z Zak?adem Ubezpiecze? Spo?ecznych.

Przedsi?biorca do ko?ca roku otrzyma indywidualny numer rachunku sk?adkowego a dotychczasowe zostan? zamkni?te.

Wa?ne: W przypadku posiadania zad?u?enia, wp?ata pokryje najstarsz? zaleg?o??. Mo?e to spowodowa? zad?u?enie za bie??cy okres, wp?ynie to m. in. prawo do zasi?ku chorobowego.

Rzetelna firma

rzetelna firma big

Szybki kontakt

Jastrz?bie-Zdrj
tel. +48 32 473-38-23

Ruda ?l?ska
tel. +48 32 342-24-00