Kancelaria Prawa Podatkowego FACTOR

specjalizuje się w prowadzeniu szeroko rozumianej
dokumentacji księgowej, podatkowej, kadrowej, zusowskiej

Sprawdź! co możemy Ci zaoferować

menu:

Uwaga! zmiana godzin pracy Kancelarii

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach:


7:00 - 16:00


Serdecznie zapraszamy!

Biuletyn informacyjny

Szanowni Klienci,  

Pozwalamy sobie przypomnieć obowiązujące terminy oraz zasygnalizować istotne zmiany, które czekają nas w przyszłym roku.


I. Terminy:

- na 31 grudnia sporządzamy remanenty towarów i materiałów, ich wycenę dokonujemy w ciągu 14 dni

- do 21 stycznia wpłacamy miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy za miesiąc grudzień

- do 21 stycznia zmieniamy formy podatkowe w CEiDG

- do 31 stycznia składamy PIT-28 z ryczałtowych przychodów

- do 31 stycznia przesyłamy do Urzędów Skarbowych PIT-4, PIT-11, PIT-8C

- do 20 lutego oświadczenie o wyborze i wysokości zaliczki uproszczonej 1/12 w podatku dochodowych

- do 28 lutego zaświadczenia dla emerytów

- do 31 marca opłaty paliwowe i środowiskowe

 

II. Zmiany w prawie podatkowym

- termin zeznań rocznych składamy pomiędzy 15 lutym, a 30 kwietnia tylko elektronicznie

- ograniczenie kosztów eksploatacji samochodów osobowych do 75% wydatków

- ograniczenie raty leasingowej przy samochodach osobowych o wartości 150 000 zł lub 225 000 zł samochodach elektrycznych, ograniczenie dotyczy również ubezpieczeń

- ograniczenie do 20% wydatków ponoszonych przy eksploatacji samochodów osobowych nie wprowadzonych do ewidencji środków trwałych – nie trzeba prowadzić ewidencji przebiegu

- osoby prawne, które nie przekroczyły przychodów w wysokości 1 200 000 € będą płacić podatek dochodowy w wysokości 9% z tym, że dla zaliczek stasowana będzie stawka 19% w ciągu roku

- emeryci i renciści do końca grudnia składają do ZUS oświadczenie, że rezygnują z otrzymania
PIT-40 i będą sami składać zeznania roczne

- minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia wynosi 2 250,00 zł miesięcznie i wzrosło o 7,1%; natomiast stawka minimalna godzinowa wynosić będzie 14,70 zł

- wiele zmian nastąpi w przepisach regulujących opodatkowanie powiązań kapitałowych i rodzinnych oraz w dokumentacji cen transferowych. Problem wystąpi w spółkach kapitałowych, w których transakcje ze stronami powiązanymi przekraczają kwoty 10 000 000 zł w roku podatkowym  

- zaostrzone zostały przepisy w przypadku stosowania optymalizacji podatkowych

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji, zapraszamy do Kancelarii na indywidualne konsultacje.

III. Zwiększenie obowiązków w zakresie prowadzenia dokumentacji podatkowej (stosowanie nowych druków – dodatkowych rejestrów, skracanie terminów sprawozdań, stosowanie elektroniki co związane jest zakupem nowych programów) zmusiło nas do dokonania weryfikacji cenników za wykonanie usługi. Wartość niektórych usług zwiększy się średnio o 8%. Natomiast pojawią się nowe pozycje w cenniku, w szczególności związanych z obsługą portali różnych.

W miesiącu styczniu ustalimy plan spotkań konsultacyjnych związanych ze zmianami przepisów i zwiększenia się obowiązków sprawozdawczych.


                                                                                                                       Zarząd Kancelarii Prawa Podatkowego Factor

 

PODZIELONA PŁATNOŚĆ - RACHUNEK VAT

PODZIELONA PŁATNOŚĆ - RACHUNEK VAT

Informacja nie dotyczy klientów indywidualnych.

Z dniem 01 lipca 2018 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62), wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment). Ustawa ta nakłada na banki m.in. obowiązek założenia do 30 czerwca 2018 r., każdemu Klientowi posiadającemu rachunek rozliczeniowy, nowego rodzaju rachunku bankowego tzw. rachunku VAT. Dla każdego Klienta posiadającego co najmniej jeden rachunek rozliczeniowy w PLN zostanie otwarty jeden rachunek VAT, niezależnie od tego czy Klient jest płatnikiem podatku VAT.

Otwarcie rachunku VAT nie wymaga podpisania odrębnej umowy lub aneksu do do umowy.

Numer NRB utworzonego rachunku będzie dostępny w systemach bankowości  internetowej.

Informację do Urzędu Skarbowego  o założeniu dodatkowego rachunku bankowego ma obowiązek przekazać Bank prowadzący.

Dodatkowe Informacje w Kancelarii

Ilona Fila

Rzetelna firma

rzetelna firma big

Szybki kontakt

Jastrzębie-Zdrój
tel. +48 32 473-38-23

Ruda ÅšlÄ…ska
tel. +48 32 342-24-00