Kancelaria Prawa Podatkowego FACTOR

specjalizuje się w prowadzeniu szeroko rozumianej
dokumentacji księgowej, podatkowej, kadrowej, zusowskiej

Sprawdź! co możemy Ci zaoferować

menu:

Odsetki za zwłokę

1. Odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych nie wpłaca się, jeżeli wysokość odsetek nie przekracza trzykrotności opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozmunieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej (obowiązki operatora wyznaczonego pełni Poczta Polska S.A.)

Obecnie kwota ta wynosi 8,70 zł (tj. 3x2,90 zł).

Podstawa prawna:

- art. 54 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.)

2. Odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu składek na: ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, FGŚP oraz Fundusz Emerytur Pomostowych

nie wpłaca się, jeżeli ich wysokość nie przekracza 6,60 zł.

Podstawa prawna:

- art. 23 ust. 1a oraz art. 32 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121 ze zm.)

Rzetelna firma

rzetelna firma big

Szybki kontakt

Jastrzębie-Zdrój
tel. +48 32 473-38-23

Ruda Śląska
tel. +48 32 342-24-00